Przed nami kwesta na odnowę zamojskiej nekropolii

Przed nami kwesta na odnowę zamojskiej nekropolii

1 listopada 2023 r. w Dniu Wszystkich Świętych o godzinie 8.00 rano rozpocznie się kwesta na cmentarzu parafialnym w Zamościu przy ul. Pewowiaków i zakończy o godzinie 18.00. Weźmie w niej udział około 60 osób w tym harcerze, zuchy i uczniowie zamojskich szkół.

Sztab Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego będzie się mieścił w Świetlicy Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Peowiaków.

Kwestować będziemy w czterech miejscach.

Stanowisko A – przy głównym wejściu (po schodach) na cmentarz od ul. Peowiaków.
Stanowisko B – przy bramie wjazdowej na cmentarz od ul. Peowiaków.
Stanowisko C – przy wejściu bocznym na cmentarz od ul. Przemysłowej.
Stanowisko D – na terenie cmentarza przy Domku Grabarza.

Przeliczenia zebranych środków dokonają bankowcy z Banku PKO BP.

Celem Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu jest ratowanie zabytkowych i zniszczonych nagrobków. Dziękujemy za dotychczasową hojność i zarazem prosimy o przychylność dla kwestujących w tym roku i wsparcie tej cennej inicjatywy.

Więcej informacji o kweście znajdziecie państwo na www.kwesta.zam.pl

Łukasz Kot
Przewodniczący SKOCP w Zamościu