ZS nr 1 w Hrubieszowie z Odznaką Honorową PCK

19 grudnia w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się szczególna uroczystość – Gala Honorowych Krwiodawców PCK połączona ze spotkaniem świątecznym, podczas którego dokonano podsumowania rocznej działalności OR PCK Hrubieszów. Przyznano także odznaczenie, stanowiące zaszczytne wyróżnienie za zasługi w realizacji humanitarnych celów Polskiego Czerwonego Krzyża – Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża.

Czytaj więcej...