Położna przyjacielem kobiety na każdym etapie jej życia

Pomimo, iż zawód położnej najczęściej kojarzy się z ciążą i porodem, to specjalistki w tej dziedzinie odgrywają znaczącą rolę w opiece i pomocy kobietom w różnym wieku. O szczegółach zawodu położnej oraz o tym jak prowadzone jest kształcenie w tym zakresie rozmawiano podczas konferencji pt. „Położna przyjacielem kobiety na każdym etapie jej życia”, zorganizowanej w dniu 27 października br. w sali Consulatus zamojskiego ratuszu przez Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Akademii Zamojskiej.

Czytaj więcej...

Za nami Dzień Otwarty Komendy Miejskiej Policji w Zamościu

Uczniowie szkół ponadpodstawowych z Zamościa i powiatu odwiedzili zamojską komendę Policji. Poznawali tajniki zawodu policjanta oraz zasady rekrutacji do służby. Młodzież miała też możliwość uczestniczenia w szkoleniu z taktyk i technik interwencyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie spróbowali również swoich sił jako technik kryminalistyki i zobaczyli sprzęt wykorzystywany przez funkcjonariuszy podczas codziennej służby.

Czytaj więcej...

Zmiany w organizacji ruchu w związku z okresem „Wszystkich Świętych”

W związku z nadchodzącym okresem „Wszystkich Świętych” w okolicach niektórych cmentarzy na terenie Lubelszczyzny będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu. Ma być ona pomocna w zapewnieniu płynności na drogach dojazdowych do cmentarzy. Funkcjonariusze Policji będą kierować ruchem w godzinach jego największego nasilenia.

Czytaj więcej...

1 2 3 11