O polskiej monarchii konstytucyjnej na tle ustrojowym Niemiec

23  listopada br. w Akademii Zamojskiej odbył się kolejny wykład z cyklu siedmiu spotkań naukowych w ramach projektu pn. Niemcy i ich ideowe oraz polityczne działania wobec Polski. Prelekcję  pt. Polska monarchia konstytucyjna na tle ustrojowym Niemiec (Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego) wygłosił dr hab. Dariusz Makiłła, prof. AEH w Warszawie.

Czytaj więcej...

1 2 3 12