Forum Polonijne w murach AZ

W Akademii Zamojskiej przedstawiciele organizacji polonijnych dyskutowali o perspektywach rozwoju i wyzwaniach dla Polaków żyjących w państwach Europy Środkowej. Wysunięto również pomysł stworzenia Akademii Polonijnej dla polskiej młodzieży z zagranicy. Debata odbyła się w ramach Forum Polonijnego, którego organizatorami były: Instytut im. gen. Władysława Andersa, Akademia Zamojska, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Instytut De Republica.

Czytaj więcej...