„Czepkowanie” 2022

„Czepkowanie” 2022

„Jestem z Ciebie dumna!”, „Gratuluję wysiłku – udało Ci się!” – takie słowa skierowali wykładowcy AZ do absolwentów kończących studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo.

14 września 2022 r. w Akademii Zamojskiej miała miejsce uroczystość „czepkowania”, podczas której odbyło się pasowanie na pielęgniarki i pielęgniarzy. Absolwentki otrzymały czepki, natomiast absolwenci przypinki pielęgniarskie. 

Wydarzenie rozpoczęło wystąpienie dr n. med. Beaty Biernackiej, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa AZ, która powitała świeżo upieczonych absolwentów, władze Uczelni oraz gości. W tym szczególnym dniu absolwentom studiów I stopnia towarzyszyli przedstawiciele władz Uczelni, placówek ochrony zdrowia, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz wykładowcy i rodziny. Uroczystość „czepkowania” zaszczycili swoją obecnością m.in.: dr hab. inż. Krzysztof Pancerz – prorektor ds. nauki i rozwoju, dr Ryszard Pankiewicz – prorektor ds. kształcenia, Danuta Kusiak – przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu.  

Punktem kulminacyjnym wydarzenia była ceremonia „czepkowania”, po której nastąpiło uroczyste złożenie przysięgi, odebranej przez dr n. med. Beatę Biernacką. Po złożeniu przysięgi odśpiewano „Hymn Pielęgniarek i Położnych”. 

– Przyjęcie pielęgniarskiego czepka oznacza przyjęcie do grupy zawodowej. Dziękuję Wam za zaangażowanie, poświęcenie i wkład pracy w trakcie studiów. Jestem dumna z Waszej pracy i osiągnięć, jako studentów i już absolwentów – mówiła dr n. med. Beata Biernacka. Zachęcała także do podjęcia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Zamojskiej, pozwalających uzyskać tytuł magistra. Gratulacje absolwentom pielęgniarstwa oraz ich rodzinom złożył również prorektor ds. kształcenia dr Ryszard Pankiewicz. 

Podczas uroczystości, do absolwentów pielęgniarstwa AZ zwróciła się Danuta Kusiak z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu –  Wydaliśmy Wam już prawo wykonywania zawodu. Macie dyplom i możecie podejmować pracę. Gratuluję odwagi i zaangażowania, ponieważ część z Was ma już swoje rodziny i dzieci. Życzę, żebyście zawsze wracały do domu zadowolone z tego, że Wasza praca służy dobru drugiego człowieka. My, jako samorząd zawodowy, będziemy wspierać Wasze kariery i rozwój zawodowy.

W imieniu kończących studia, głos zabrała Diana Drygiel vel Dryglak, która krótko podsumowując minione trzy lata, podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie do zawodu.

Uroczystość zakończył występ artystyczny przygotowany przez studentki oraz wspólne zdjęcia absolwentów i wykładowców Zakładu Pielęgniarstwa Akademii Zamojskiej.