Studenci AZ poznawali zasady mediacji i pracę sądu

Studenci AZ poznawali zasady mediacji i pracę sądu

Ponad 120 studentów Akademii Zamojskiej uczestniczyło w Tygodniu Mediacji zorganizowanym przez Sąd Okręgowy w Zamościu.

W inaugurującej Tydzień Mediacji konferencji udział wzięli rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ oraz dr Ryszard Pankiewicz, prorektor AZ ds. kształcenia. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonali wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski oraz Mirosław Baranowski, prezes Sądu Okręgowego w Zamościu i sędzia Teresa Renata Bodys, koordynator do spraw mediacji w zamojskim Sądzie Okręgowym.

W wydarzeniach w ramach Tygodnia Mediacji udział wzięła również liczna grupa ponad 120 studentów AZ z różnych kierunków jak: prawo, bezpieczeństwo narodowe, pedagogika, finanse i rachunkowość, turystyka i rekreacja czy rynek sztuki i zarządzanie w kulturze. Studenci uczestniczyli w wykładzie, który poprowadziła sędzia Teresa Bodys.

Studenci, po wysłuchaniu najistotniejszych kwestii dotyczących rozstrzygania pozasądowych sporów, zapoznali się z siedzibą Sadu Okręgowego w Zamościu, mogli także poznać sale, w których zasiadają składy orzekające i uczestnicy postępowania sądowego. Studenci zobaczyli m.in., jak wygląda sala do prowadzenia postępowań cywilnych. W trakcie wydarzenia studenci z kierunku prawo oraz innych kierunków wzięli udział w krótkim ćwiczeniu praktycznym, załatwienia sprawy w sądzie. Sprawa dotyczyła otrzymania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Studenci składali wnioski, a pracownik sądu oceniał ich prawidłowość i omówił dalszą procedurę w tym zakresie – relacjonuje dr Ryszard Pankiewicz, prorektor AZ ds. kształcenia.  

Międzynarodowy Tydzień i Dzień Mediacji jest inicjatywą cykliczną, przeprowadzaną corocznie przez środowiska prawnicze. Organizatorzy chcą w ten sposób uświadomić stronom uczestniczącym w sporze, że mają prawo do mediacji zanim jeszcze sprawę przejmie sąd i w konsekwencji podejmie arbitralną decyzję. A, jak podkreślają prawnicy, rozstrzygnięcie konfliktu poprzez mediację, czyli bezpośrednio przez zwaśnione strony, zawsze jest lepsze od wyroku sądu, ponieważ jest kompromisem, do którego doszli sami zainteresowani.

Tydzień Mediacji odbył się w dniach 17-21 października w Sądzie Okręgowym w Zamościu.