Młodzież z „Elektryka” po drugiej stronie krat

Młodzież z „Elektryka” po drugiej stronie krat

7 listopada br. uczniowie ZSP nr 3 w Zamościu („Elektryka”) udali się na niecodzienną lekcję wychowawczą do Zakładu Karnego, przy ul. Hrubieszowskiej w Zamościu.
Młodzież klasy licealnej, o profilu psychologiczno- społecznym zapoznała się ze strukturą organizacyjną i zadaniami Służby Więziennej, zasadami naboru na stanowisko funkcjonariusza SW, specyfiką pełnienia służby oraz funkcjonowania jednostki penitencjarnej, zasadami odbywania kary pozbawienia wolności, a także w celu zwiększenia świadomości młodzieży, dotyczącej przestępczości.
Dla wielu osób wejście za więzienne mury to z pewnością doświadczenie, o którym myśli się jeszcze przez wiele dni a być może pamięta przez wiele lat. Życie za kratami nie wygląda tak jak na wolności. Możliwość zobaczenia celi więziennej, spacerniaka, sali widzeń, kaplicy czy biblioteki to tylko zapoznanie się z fragmentem trudnej rzeczywistości każdego skazanego. Po dwóch godzinach pobytu w tym miejscu, po licznych kontrolach i z dźwiękiem w uszach zamykanych krat i kluczy mogli wyjść na zewnątrz.