Studentka AZ z nagrodą Prezesa ARP

Studentka AZ z nagrodą Prezesa ARP

Absolwentka studiów licencjackich i studentka studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość w Akademii Zamojskiej, Laura Haniewska, zajęła III miejsce w konkursie o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę licencjacką w obszarze zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. Promotorem pracy Laury jest dr hab. Mieczysław Kowerski z Zakładu Finansów i Rachunkowości AZ. 

Misją Konkursu jest wzmacnianie współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu oraz zaangażowanie w rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Laura Haniewska napisała pracę na temat „Próba weryfikacji teorii nieistotności dywidend Millera Modiglianiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”. 

Jestem zaszczycona otrzymaniem nagrody Prezesa ARP S.A. Dziękuję mojemu promotorowi dr. hab. Mieczysławowi Kowerskiemu, za ogromne wsparcie na każdym etapie powstawania pracy licencjackiej i zgłoszenie jej na konkurs. Dziękuję również dyrektor Instytutu Społeczno-Ekonomicznego dr inż. Marii Kierepce, która zawsze ma na celu dobro studentów. Podczas gali towarzyszyła mi dr Ewa Szlachtowska, która wspierała mnie swoją obecnością. Bardzo cieszę się z otrzymanej nagrody – powiedziała Laura. 

-Pani Haniewska zajęła się w swojej pracy opracowaną przez laureatów nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii Mertona Millera i Franco Modiglianiego (M–M) na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku teorią nieistotności dywidend (dividend irrelevance theory), która pomimo upływu czasu nadal jest przedmiotem wielu analiz i kontrowersji w świecie nauki. Pani Haniewska musiała głębiej przestudiować teorię i wyniki różnych badań. Natrafiła na opinię Damodarana, który wskazał na potrzebę innego spojrzenia na problem. „Nie chodzi tutaj o wybór między pewną dywidendą dziś a niepewnymi zyskami kapitałowymi w jakimś nieokreślonym czasie w przyszłości, lecz o wybór między dywidendą dziś i niemal ekwiwalentnym wzrostem ceny akcji także dziś.” To oznaczało potrzebę przygotowania odpowiedniej procedury obliczeniowej na rzeczywistych danych. Dyplomantka skorzystała z danych, której jej udostępniłem i okazało się, że w warunkach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie teoria się sprawdza. Wynik ten ma też praktyczną wartość. Jest przestrogą dla inwestorów szukających łatwych i szybkich zysków z inwestycji polegającej na kupnie akcji w ostatnim dniu z dywidendą i sprzedaży na następnej sesji – mówi dr hab. Mieczysław Kowerski z Zakładu Finansów i Rachunkowości AZ, chwaląc studentkę. Przypomnijmy, że jest to już czwarta dyplomantka prof. Kowerskiego, która zajęła miejsce na podium tego Konkursu. Dwa lata temu trzecie miejsce zajęła Emilia Rechul, a rok temu dwa pierwsze miejsca zdobyli odpowiednio Marcin Sowa i Abel Charkiewicz. Wykładowca AZ jest więc swego rodzaju rekordzistą pod względem dyplomantów na podium tego prestiżowego Konkursu. 

Daje to nie tylko dużą satysfakcję, ale także utwierdza mnie w przekonaniu, że przyjęta koncepcja prowadzenia seminarium dyplomowego jest właściwa. Założeniem prowadzonego przeze mnie seminarium jest empiryczna weryfikacja znanych teorii i hipotez funkcjonowania rynków finansowych w warunkach polskiej gospodarki – dodaje dr hab. Mieczysław Kowerski. 

Laurze gratulujemy sukcesu, a jej promotorowi życzymy satysfakcji z kolejnych roczników absolwentów! 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród miało miejsce 8 listopada 2022 r.