Przed nami konferencja „COVID-19. Życie po chorobie”

Przed nami konferencja „COVID-19. Życie po chorobie”

Akademia Zamojska zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową pn. „COVID-19 – życie po chorobie”.

Sympozjum jest próbą spojrzenia na psychologiczne oraz somatyczne aspekty zdrowia ludzkiego po przechorowaniu COVID-19. Celem konferencji jest stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń między jej uczestnikami oraz zwiększenie świadomości wśród studentów dotyczącej istotnej roli personelu medycznego w opiece, leczeniu i edukacji, które są nieustannie modyfikowane i doskonalone. Wiele czynników uszkadzających w przypadku niedostatecznego leczenia, jak i nieumiejętnego stosowania nowych metod terapii, nadal pozostaje nierozpoznanych. Czynniki te prowadzą do szeregu powikłań u pacjentów po przechorowaniu COVID-19.

Konferencja „COVID-19. Życie po chorobie” odbędzie się 30 listopada 2022 r. w godz. 9:00–17:00, w Instytucie Humanistyczno-Medycznym AZ w Zamościu (ul. Hrubieszowska 24).