Uroczyste ślubowanie w ZSP nr 5

Uroczyste ślubowanie w ZSP nr 5

24 listopada br. w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych oraz złożenie przysięgi przez uczniów, którzy pierwszego września bieżącego roku rozpoczęli naukę w szkole.

Młodzież klas liceum ogólnokształcącego: 1 OPW – Oddziału Przygotowania Wojskowego i 1 LP – policyjnej oraz klas technikum: 1TA – Technik Architektury Krajobrazu, 1 TA/R- Technik Architektury Krajobrazu /Technik Rolnik, 1 TM – Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, 1 TW – Technik Weterynarii i 1 TZ – Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych wraz z wychowawcami, po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego, wysłuchała przemówienia dyrektora ZSP Nr 5 w Zamościu Pana Antoniego Turzynieckiego.
W wydarzeniu licznie uczestniczyli rodzice oraz przedstawiciele wojska i policji: ppłk. Stanisław Styczyński szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zamościu i komisarz Rafał Zubański z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, nauczyciel podstaw szkolenia wojskowego ppłk. Apolinary Mizerski, nauczyciel podstaw szkolenia policyjnego podinsp. Witold Waszczyk, ks. Rafał Łukiewicz wikariusz Parafii pw. Św Bożej Opatrzności na Karolówce. o części oficjalnej, złożeniu przysięgi przez wszystkich uczniów, kadeci klasy wojskowej i policyjnej z rąk dyrektora ZSP Nr 5 otrzymali legitymacje oraz czapki.