Międzynarodowa konferencja w Akademii Zamojskiej

Międzynarodowa konferencja w Akademii Zamojskiej

W dniach 24-25 listopada br. Akademia Zamojska gościła w swoich murach uczestników VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Metody Komputerowe w Inżynierii (VII International Conference on Computational Methods in Engineering Science – CMES).

Organizatorami konferencji były Katedry Wydziału Mechanicznego, Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Wydziału Zarządzania i Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej oraz Katedra Płatowca i Silnika Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ.

Cyklicznie odbywająca się konferencja CMES ma na celu prezentację wyników badań oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie nauk inżynierskich, technik numerycznych oraz eksperymentalnych przez przedstawicieli środowiska naukowego i przedstawicieli przemysłu – mówi dr hab. inż. Krzysztof Pancerz, prorektor ds. nauki i rozwoju Akademii Zamojskiej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele ośrodków naukowych i przemysłu z Polski i z zagranicy.