Akademia Zamojska realizuje NRA

Akademia Zamojska realizuje NRA

W Akademii Zamojskiej realizowane jest zadanie pt. NARODOWA REPREZENTACJA AKADEMICKA.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu kształcenia studentów-sportowców, które umożliwia równoległe kontynuowanie kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Projekt jest zlecony i finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.