Akademia Zamojska i II LO w Zamościu partnerami

Akademia Zamojska i II LO w Zamościu partnerami

1 grudnia 2022 r. podpisano porozumienie o współpracy między Akademią Zamojską a II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Zamościu.

Akademia Zamojska od lat współpracuje z różnymi szkołami, instytucjami, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami oraz organizacjami. 1 grudnia br. do grona partnerów AZ oficjalnie dołączyło II LO im. M. Konopnickiej w Zamościu. Uczelnia i Szkoła wspólnie realizowały już różne przedsięwzięcia jak np. kilkanaście edycji Zamojskiego Dyktanda.

Porozumienie podpisali: ze strony Uczelni – rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ oraz ze strony Szkoły – Monika Maluha, dyrektor II LO im. M. Konopnickiej w Zamościu.

Na mocy porozumienia AZ i II LO będą współdziałać m.in. przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, w tym unijnych na realizację wspólnych projektów. Ponadto młodzież z II LO będzie miała możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań poprzez możliwość udziału w wykładach nauczycieli akademickich AZ oraz zajęciach w laboratoriach Uczelni, a także konferencjach naukowych, seminariach i prelekcjach.