Erasmus+ w „Głowackim”

Erasmus+ w „Głowackim”

6 grudnia br. w auli Zespołu Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego odbyło się uroczyste podsumowanie programu Erasmus z lat 2019 -2022, na które zaproszeni byli uczestnicy mobilności do Włoch i Grecji.

W spotkaniu uczestniczyli: poseł na sejm RP Teresa Hałas, wicestarosta krasnostawski Marek Nowosadzki, przewodniczący Rady Powiatu Witold Boruczenko, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mirosław Księżuk. Spotkanie prowadziła uczennica klasy IV technik optyk Nikola Kubik.
Na wstępie dyrektor Renata Burdan powitała gości. Następnie Mirosław Jurkowski, szkolny koordynator programu Erasmus, przedstawił wzbogacone zdjęciami sprawozdanie z realizacji mobilności do Włoch i Grecji. Po tym wstąpieniu przeprowadzono wideokonferencję z udziałem partnerów z Bolonii i Rethymnon. Dyrektor podziękowała gościom za współpracę i przybycie, wręczając drobne upominki. Po części sprawozdawczej głos zabrali kolejno Teresa Hałas, Marek Nowosadzki i Witold Boruczenko. W ich wypowiedziach padło wiele ciepłych słów o pracy szkoły i szansach rozwoju zawodowego, jakie daje program Erasmus młodzieży z małych miejscowości. Na zakończenie wicestarosta Marek Nowosadzki podziękował dyrektor szkoły Renacie Burdan oraz wicedyrektor Justynie Wolskiej, nauczycielowi koordynującemu projekt Mirosławowi Jurkowskiemu oraz wszystkim nauczycielom pomagającym w projekcie. Wyraził zadowolenie z działalności zespołu Erasmus, oraz życzył dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Po krótkiej części artystycznej, w której wystąpiła Karolina Żebrowska uczennica IV klasy technik hotelarstwa, obecnych zaproszono na lunch w stylu włoskim i greckim. Podczas degustacji uczestnicy rozmawiali o dalszych planach związanych z programem Erasmus i wspominali pobyt w Bolonii i Rethymnon.
W dwóch edycjach programu Erasmus udział wzięło 48 uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik optyk, technik, geodeta, technik elektronik, technik elektryk i technik informatyk.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie