O polskiej myśli ekonomicznej XX wieku w AZ

O polskiej myśli ekonomicznej XX wieku w AZ

„Almanach polskiej myśli ekonomicznej XX wieku. Ludzie-działalność-idee” to publikacja wydana przez Akademię Zamojską we współpracy z Instytutem Finansów. 15 grudnia br. w murach AZ odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, podczas której promowano „Almanach”.

Publikacja powstała w ramach projektu „Twórcy polskiej myśli ekonomicznej XX wieku”. Jego efektem, dzięki finansowemu wsparciu partnera wydarzenia Instytutowi Finansów, jest „Almanach polskiej myśli ekonomicznej XX wieku. Ludzie – działalność – idee” który powstał pod redakcją dr. hab. Ryszarda Skrzyniarza, prof. AZ i dr. Dariusza Wojnarskiego. Ukazano w nim osiągnięcia i dorobek polskich uczonych ekonomistów, którzy działali w XX wieku i prowadzili badania naukowe nie tylko w kraju, lecz także za granicą. Zespół zaproponował nazwiska 20 wybitych polskich ekonomistów, których sylwetki przedstawiono w książce. Dzieło jest uzupełnione również o teksty poświęcone m.in.: myśli społeczno-ekonomicznej kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Jana Pawła II.

Konferencję otworzył rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ, który powitał gości i prelegentów. O współpracy z Uczelnią przy tworzeniu „Almanachu” mówił Łukasz Chrobak, dyrektor Instytutu Finansów.

To niesamowite przedsięwzięcie. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że zostaliśmy zaangażowani do tego projektu. Dokładamy swoją cegiełkę w postaci naszego zaangażowania merytorycznego i jesteśmy pełni podziwu za wykonaną pracę ze strony Akademii Zamojskiej. Myślę, że jest to swego rodzaju otwarcie na kontynuację tematu. Do tej pory nie było takiej publikacji, więc tym bardziej jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy wziąć udział w tym projekcie – mówił dyrektor Instytutu Finansów.

Ta publikacja traktuje o wybitnych postaciach polskiej myśli ekonomicznej XX wieku. Są to wybrane postaci, ponieważ nie bylibyśmy w stanie zamieścić wszystkich. Niektórzy z nich pracowali później poza granicami Polski, m.in. w Stanach Zjednoczonych. Są to osoby, które w pewien sposób wywarły wpływ na polską, jak też zachodnią myśl ekonomiczną. Są to również osoby, które pełniły rolę mecenasów. Na przykład Jaroszyński, który był m.in. fundatorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, był jednym z najbogatszych Polaków. Majątek, który zdobył przeznaczył później na fundację uczelni i szkół, dzieląc się swym dobrem. Jeśli spojrzymy teraz na obecnych ministrów finansów, zwłaszcza tych po 1989 r. to możemy zauważyć, że niektórzy z nich czerpali wzory z postaci, które znajdziemy w „Almanachu”, które były dla nich mistrzami – mówił dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. AZ, redaktor publikacji. 

Wyjątkowość „Almanachu” podkreślał również drugi z redaktorów, dr Dariusz Wojnarski.

Do tej pory zaniedbywano polską myśl ekonomiczną. Raczej koncentrowano się na myśli europejskiej. Akademia Zamojska i Instytut Finansów uzupełniamy tę lukę. Mamy nadzieję, że będzie to zaczyn do kontynuacji upowszechniania polskiej myśli ekonomicznej, dorobku polskich uczonych. To jest nasze zadanie na przyszłość i mamy nadzieję, że ten postulat zostanie spełniony – powiedział dr Wojnarski.

Podczas konferencji z referatami wystąpili: prof. dr. hab. Grzegorz Kucharczyk „Myśl społeczno-ekonomiczna kardynała Stefana Wyszyńskiego”, prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz „Człowiek i gospodarka”, dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL „Ziemiański projekt gospodarki w oparciu o zasoby własne Polski w ujęciu Emmanuela Małyńskiego”, dr hab. Mirosław Czerwiński, prof. UŚ „Ferdynand Zweig. Ekonomia a socjologia”, prof. dr hab. Marek Kornat „Profesor Władysław Zawadzki i jego rozważania nad teorią produkcji”.

Warto zaznaczyć, że oprócz uznania w środowisku naukowym publikacja i konferencja cieszyły się również zainteresowaniem władz samorządowych. W wydarzeniu udział wzięli m.in. wicemarszałek województwa lubelskiego Michał Mulawa, starosta zamojski Stanisław Grześko oraz wiceprezydent Zamościa Piotr Orzechowski.   

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Prezydent Miasta Zamość, Instytut Badań Edukacyjnych oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.