Podsumowanie Roku Kulturalnego 2022 w Zamościu

Podsumowanie Roku Kulturalnego 2022 w Zamościu

Tegoroczna Gala Podsumowania Roku Kulturalnego miała szczególny wymiar – odbyła się w 30. rocznicę wpisu Zamościa na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. 16 grudnia 2022 r. w Zamojskim Domu Kultury uhonorowano osoby i instytucje w sposób szczególny zaangażowane w rozwój życia kulturalnego miasta.

Była to jednocześnie okazja do podsumowania najważniejszych wydarzeń kulturalnych mijającego, 2022 roku.

 Srebrny Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymała pani Alicja Saturska – Yates – muzykolog, wieloletni pracownik Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Zamościu oraz Orkiestry Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego w Zamościu (muzyk orkiestrowy – skrzypce). Założycielka i dyrygentka Chóru „Rezonans”, animatorka kultury Zamościa. Wnioskodawcą było Stowarzyszenie ART AVANTI.

Nagrodą Kulturalną Województwa Lubelskiego, przyznaną decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego uhonorowany, został pan Jerzy Tyburski – artysta malarz, wieloletni dyrektor Biura Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska. Wnioskodawcą był Związek Polskich Artystów Plastyków – Oddział w Lublinie.

Prezydent Miasta Zamość przyznał następujące wyróżnienia:

W kategorii „Ambasador Kultury Zamościa” – wyróżnienie specjalne

  • Polski Komitet do spraw UNESCO

W podziękowaniu za promowanie od 30 lat dziedzictwa kulturowego Zamościa w kraju i poza jego granicami.

W kategorii „Ambasador Kultury Zamościa 2022”

  • pan Wojciech Górski

Ilustrator pochodzący z Zamościa. W ilustracjach wykonywanych  do licznych książek dla dzieci, podręczników i czasopism, pan Wojciech Górski bardzo często wprowadza motywy zamojskie. Wnioskodawcą był Zamojski Dom Kultury.

  • pani Eliza Leszczyńska – Pieniak

Teatrolog, nauczyciel języka polskiego z duszą artysty. Promotorka zamojskiej kultury w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Autorka książki „Czarodzieje wyobraźni: portrety polskich ilustratorów”. Wnioskodawcą był Zamojski Dom Kultury.

W kategorii „Animator Kultury Zamościa 2022”

  • pani Marta Kułaj – Wyszyńska – Dyrektor Szkoły Muzycznej Yamaha w Zamościu

Od 24 lat pani Marta Kułaj – Wyszyńska edukuje muzycznie mieszkańców Zamościa. Inicjatorka i koordynatorka licznych wydarzeń artystycznych. Od wielu lat zaangażowana w organizację Orszaku Trzech Króli w Zamościu.

Wnioskodawcą było Stowarzyszenie Sympatyków Orszaku Trzech Króli w Zamościu.

  • pan Bartłomiej Miernik

Pracuje z zamojską młodzieżą. Realizuje spektakle z amatorami i zawodowymi aktorami. Wyreżyserował m.in. „Zagładę” Piotra Szewca oraz spektakl o Róży i Janie Zamoyskich, ratujących dzieci z obozu w Zwierzyńcu w czasie II wojny światowej.

Wnioskodawcą był Zamojski Dom Kultury.

  • pan Krzysztof Wojciechowski

Pan Krzysztof Wojciechowski aktywnie uczestniczył w przygotowaniu i realizacji dziewięciu edycji wydarzenia pod nazwą Dewajtis. Zamojskie Dni Kresowe. Propaguje wiedzę regionalistyczną i przyrodniczą na terenie Zamościa i w zamojskich mediach.

Wnioskodawcą było Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Zamościu.

W kategorii „Sponsor Kultury Zamościa 2022”

Tym zaszczytnym tytułem uhonorowana została Telewizja Polska S.A. za wsparcie finansowe 10. Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”.

Wnioskodawcą było Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu.

Nagrody finansowe Prezydenta Miasta Zamość

  • pan Zygmunt Choma

Od 2003 r. aktywny członek Stowarzyszenia Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”. Z dużym zaangażowaniem uczestniczy w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Eurofolk – Zamość”.

Wnioskodawcą był Zamojski Dom Kultury.

  • pan Dariusz Łukasik

Artysta plastyk, od prawie 30 lat łączy pracę zawodową z działalnością artystyczną. Zajmuje się działaniami edukacyjnymi oraz oprawą plastyczną i graficzną przedsięwzięć realizowanych przez Zamojski Dom Kultury. Inicjator i organizator wielu akcji plastycznych i happeningów. Autor zamojskich znaków graficznych i plakatów wydarzeń artystycznych.

Wnioskodawcą był Zamojski Dom Kultury.

  • pan Andrzej Pogudz

Historyk, dziennikarz, nauczyciel, fotograf, instruktor fotografii. Prezes Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego od 10 lat. Autor publikacji prasowych o tematyce kulturalnej. Inicjator i organizator licznych wystaw fotograficznych i przedsięwzięć promujących fotografię.

Wnioskodawcą był Zamojski Dom Kultury.

Źródło: UM Zamość, fot. Kazimierz Chmiel