„Ekonomik” podsumował projekt w ramach Erasmus+

„Ekonomik” podsumował projekt w ramach Erasmus+

W ZSP nr 1 w Zamościu, czyli popularnym „Ekonomiku” odbyła się konferencja, podczas której dokonano podsumowania projektu zrealizowanego w ramach programu Erasmus+.

Projekt nr 1 (2021-1-PL01-KA121-VET-000021108) realizowany przez Ekonomik w ramach Akredytacji Erasmus+ na lata 2021-2027 dobiega końca. Z tej okazji została zorganizowana w dniu 16 grudnia 2021r. konferencja podsumowująca działania projektowe.

W konferencji wzięli udział: Jerzy Michalski, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość, Sylwia Horoszkiewicz (dyrektor ZSP nr 1 w Zamościu), 39 uczestników projektu oraz opiekunowie uczestników podczas mobilności zagranicznej.

32 uczniów i uczennic kształcących się w zawodach „cyfrowych” (technik informatyk, technik programista, technik fotografii i multimediów oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej) odbyło w dniach 18-29 lipca 2022r. praktyki zawodowe w Ostrawie w Republice Czeskiej. Organizacją przyjmującą podczas mobilności była Educare et Labora. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy pokrewne pod kątem ich przyszłego zawodu (technik informatyk/programista, technik fotografii i multimediów/grafiki i poligrafii cyfrowej) – realizowali oni wspólny, interdyscyplinarny program zajęć w kilku zakładach pracy.

Pozostałych 7 uczestników i uczestniczek projektu to nauczyciele kształcenia zawodowego oraz członkowie kadry kierowniczej ZSP Nr 1. W dniach 01-05 sierpnia 2022r. wyjechali oni do położonej na południu Włoch malowniczej i klimatycznej miejscowości Martina Franca. Wzięli tam udział w szkoleniu metodycznym pt. Team Building oraz obserwowali pracę poszczególnych działów organizacji przyjmującej (Cultura e Dintorni). Dodatkowo, mobilność do Włoch została poprzedzona wizytą przygotowawczą, która miała miejsce w dniach 23-24 maja 2022r., podczas której zostały omówione i ustalone główne założenia współpracy pomiędzy ZSP Nr 1 a Cultura e Dintorni.

Konferencję podsumowującą rozpoczął koordynator projektu – Mariusz Szczuchniak. W swoim wystąpieniu omówił zasady Akredytacji Erasmus+ na lata 2021-2027, przestawił wysokość przyznanego budżetu Projektu nr 1, opisał jego cele oraz scharakteryzował Europejski Plan Rozwoju Szkoły. Następnie uczestnicy Mobilności 1 (Ostrava) Agata Kurzepa (klasa 4dt) oraz Radosław Berdzik (klasa 3b) omówili swoje dwutygodniowe praktyki w Republice Czeskiej charakteryzując program mobilności dla obydwu interdyscyplinarnych grup szkoleniowych, program kulturowy oraz omawiając dokumentację fotograficzną z odbytego wyjazdu. W identycznym układzie została przedstawiona przez koordynatora projektu Mobilność 2 do Martina Franca. Na zakończenie konferencji uczestnikom Projektu Nr 1 wręczono szereg certyfikatów uczestnictwa w projekcie oraz dokument Europass Mobilność, potwierdzający nabyte kompetencje. Po zakończonej konferencji uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na poczęstunek.

Organizacja konferencji nie byłaby możliwa bez osób, które brały udział przy jej tworzeniu. Byli to państwo: Sylwia Horoszkiewicz, Urszula Podoba, Mariusz Szczuchniak, Monika Wasilewska, Anna Sokół (oprawa graficzna), Anna Rosa-Niemczuk (oprawa cateringowa).