Studentki pielęgniarstwa AZ na ogólnopolskiej konferencji

Studentki pielęgniarstwa AZ na ogólnopolskiej konferencji

Reprezentantki Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa AZ wzięły udział w konferencji  „Kół naukowych reakcje na wojnę w Ukrainie, czyli jak radzić sobie z funkcjonowaniem w trudnych czasach”.

W konferencji wzięli udział  członkowie  kół naukowych i organizacji studenckich, których działalność w minionych miesiącach związana była z tematyką toczącej się wojny w Ukrainie.

Akademię Zamojską reprezentowały: studentka II roku studiów magisterskich  – Klaudia Luchowska oraz studentki III roku  studiów licencjackich – Marzena Dura i Patrycja Biszczanik. Klaudia Luchowskaw swoim wystąpieniu ,,Pomocna ręka Akademii Zamojskiej’’ zwróciła uwagę na  natychmiastowe zaangażowanie całej Uczelni już tuż po wybuchu wojny. Natomiast Marzena Dura i Patrycja Biszczanik w swojej prezentacji „Studenci pielęgniarstwa Akademii Zamojskiej jako wsparcie dla uchodźców z Ukrainy od pierwszego dnia wojny”  nadmieniały o licznych wyjazdach na granicę z Ukrainą w celach pomocy medycznej oraz pomocy doraźnej na terenie miasta Zamościa.

Organizatorem konferencji, która odbyła się w formule on-line  był Uniwersytet  Gdański.