Czy nadal potrzebujemy konstytucji?

Czy nadal potrzebujemy konstytucji?

„Dlaczego powstały konstytucje i czy nadal ich potrzebujemy?” – to tytuł wykładu, jaki dla studentów prawa Akademii Zamojskiej oraz młodzieży z zamojskich liceów wygłosiła dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN. Organizatorem wydarzenia był Zakład Prawa Akademii Zamojskiej. 

Na początku wydarzenia uczestników wykładu powitał r.pr. Marcin Chałupka, kanclerz Akademii Zamojskiej. Do podjęcia studiów na kierunku prawo zachęcał młodzież dr Ryszard Pankiewicz, prorektor AZ i adwokat, który wykłada na tym kierunku. Z kolei dr hab. Szymon Byczko z Zakładu Prawa AZ przedstawił postać i osiągnięcia prof. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej oraz zachęcał młodzież do udziału w kolejnych wykładach i spotkaniach organizowanych przez Akademię Zamojską. 

Konstytucja jest aktem prawnym o szczególnej wadze, który jest swego rodzaju układem między obywatelami a władzą i obie strony muszą tego układu przestrzegać. To sprawia, że są bardzo istotne. Przede wszystkim jednak jej waga polega na tym, że ma najwyższą moc prawną. Znaczy to, że każdy inny akt prawa w kraju musi być z nią zgodny. Są różne mechanizmy wymuszające tę zgodność, czy też usuwające akty, które są z konstytucją niezgodne, żeby zapewnić obowiązywanie tego paktu, który w chwili uchwalenia i ogłoszenia konstytucji zostaje zawarty. Taki jest model funkcjonowania konstytucji we wszystkich współczesnych państwach – tłumaczyła prof. Anna Młynarska-Sobaczewska. Jak dodała konstytucje mają funkcję stabilizującą i gwarantującą. 

Konstytucje zapewniają, że w kraju panują pewne warunki, które obowiązują obie strony i należy ich przestrzegać. Dają one obywatelom swego rodzaju pewność, że władza nie zachowa się w sposób nie przewidziany z konstytucją. Władzy z kolei dają instrumenty do rządzenia. To jest podstawowa funkcja polityczna konstytucji. Poza tym konstytucje gwarantują wszystkim obywatelom katalog praw i wolności np. prawa wolności wypowiedzi, wolność wyznania, prawo do prywatności, czy prawa socjalne – wyliczała wykładowczyni. Wydarzenie zakończyły pytania od młodzieży o różne kwestie związane z konstytucją, które szeroko dyskutowane są w mediach. 

W wykładzie prof. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej o konstytucji uczestniczyli studenci prawa Akademii Zamojskiej oraz młodzież z LO Centrum Szkół Mundurowych Zamość, I LO im. J. Zamoyskiego w Zamościu, II LO im. M. Konopnickiej w Zamościu. 

Wykład „Dlaczego powstały konstytucje i czy nadal ich potrzebujemy?” odbył się 12 stycznia br. w auli AZ przy ul. Sienkiewicza 22A.