Agata Czajkowska z „Kościuszki” stypendystką

Agata Czajkowska z „Kościuszki” stypendystką

Agata Czajkowska z ZS Nr 3 im. T. Kościuszki w Hrubieszowie została stypendystką w Projekcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023”.

Agata będąc uczennicą klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie otrzymała stypendium naukowe i będzie miała dodatkową szansę umożliwiającą rozwijanie

pasji, zdolności oraz zainteresowań naukowych.

Stypendium przyznawane jest na cały rok szkolny i przeznaczone będzie na pogłębianie wiedzy i wiadomości, w zakresie przedmiotów, które są głównym zainteresowaniem Agaty.