O argumentacji w „trudnych sprawach” w świecie prawa

O argumentacji w „trudnych sprawach” w świecie prawa

O tym, jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozwiązuje sprawy najtrudniejsze mogli dowiedzieć się uczestnicy seminarium naukowego pt. Argumentacja prawnicza w sporach w tak zwanych “trudnych sprawach”, zorganizowanego przez Zakład Prawa Akademii Zamojskiej. W trakcie seminarium wykład wygłosiła dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN. 

O sprawach najtrudniejszych myślimy w ten sposób, że są to sprawy, które dotyczą granic między życiem a śmiercią, czyli sprawy aborcji, eutanazji, sztucznego zapłodnienia oraz rodzicielstwa zastępczego. Naszym zdaniem one są niezwykle trudne do rozstrzygnięcia. Głownie dlatego, że dotyczą dwóch praw zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli prawa do ochrony życia i prawa do prywatności – bardzo szeroko rozumianej w orzecznictwie prywatności. To są na tyle lakoniczne sformułowania, tak ogólne, że w zasadzie rozstrzygnięcie takich konkretnych problemów, jak to, czy należy odciąć od sztucznego utrzymywania życia pewne osoby, albo zezwolić na eutanazję w pewnych przypadkach, albo jakie są granice dopuszczalności przerywania ciąży w konkretnych państwach – to jest niezwykle delikatny temat i bardzo trudny do rozstrzygnięcia oraz jeszcze trudniejszy do uzasadnienia z punktu widzenia wyłącznie norm prawa. Dlatego tutaj Trybunał musi się odwołać do pewnych innych narzędzi retorycznych – mówiła podczas wykładu dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska. 

Seminarium pt. Argumentacja prawnicza w sporach w tak zwanych “trudnych sprawach” odbyło się 12 stycznia br. w rektoracie Akademii Zamojskiej.