AZ ma nowego partnera

AZ ma nowego partnera

Akademia Zamojska ma kolejnego zagranicznego partnera. Uczelnia zawarła porozumienie o współpracy z Równieńskim Instytutem Otwartego Międzynarodowego Uniwersytetu Rozwoju Człowieka „Ukraina”.

Porozumienie podpisał rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ, oraz dyrektor Równieńskiego Instytutu Otwartego Międzynarodowego Uniwersytetu Rozwoju Człowieka „Ukraina” prof. Tamara Makuch.

W ramach zawartego porozumienia obie uczelnie planują wspólnie realizować projekty informacyjne i edukacyjne, konferencje, seminaria. Podpisany dokument zakłada również opracowywanie i wdrażanie projektów mających na celu zwiększenie mobilności akademickiej naukowców i młodych specjalistów z Polski i Ukrainy.  

Podpisanie porozumienia odbyło się w rektoracie Akademii Zamojskiej 16 stycznia 2023 r.