Biznesowe perspektywy dla pedagogów i anglistów

Biznesowe perspektywy dla pedagogów i anglistów

O możliwościach uruchomienia własnego startupu oraz o kompetencjach jutra, tak pożądanych przez pracodawców, mówiono podczas warsztatów „Sektor nowoczesnych usług biznesowych”, jakie odbyły się w Instytucie Humanistyczno-Medycznym Akademii Zamojskiej.

W ramach spotkania warsztaty ze studentami AZ poprowadzili: Gracja Marczak, Natalia Fałek i dr Grzegorz Sobotka z Sektorowej Rady ds. Kompetencji „Nowoczesne usługi biznesowe”. Podczas zajęć mówili oni studentom jakie perspektywy otwiera przed studentami i absolwentami rynek pracy oraz jakich umiejętności od nich oczekują pracodawcy, zwłaszcza w dobie cyfryzacji i rozwoju technologicznego. Jak podkreślali eksperci sektor nowoczesnych usług dla biznesu (Business Services Sector – BSS) należy do najdynamiczniej rozwijających się segmentów polskiej gospodarki.

Chcemy zachęcić studentów do tego, aby nie tylko uczyli się tego, co jest w programie studiów, ale także aby zwracali uwagę, jakie są potrzeby rynku i rozszerzali swoje kompetencje już w trakcie trwania studiów, tak aby po ich ukończeniu byli jak najlepszymi kandydatami dla pracodawców – mówiła Gracja Marczak z Sektorowej Rady ds. Kompetencji „Nowoczesne usługi biznesowe”. Podkreśliła przy tym, że poza staraniem o się pracę w różnych firmach i podmiotach, absolwenci mają możliwość uruchomienia własnych startup-ów, odnosząc się do kierunku studiów uczestniczących w warsztatach studentów.

Według naszych badań oraz tego, co mówią pracodawcy z sektora nowoczesnych usług biznesowych kompetencje jutra polegają przede wszystkim na znajomości języków. Studenci anglistyki już w dużej mierze te kompetencje posiadają i tylko gdy oswoją się z nowoczesnymi technologiami mogą starać się otworzyć nowoczesne biznesy, takie które mają szansę przetrwać na tym szybko zmieniającym się rynku. W Województwie lubelskim najwięcej firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych powstało jako startupy wśród studentów i absolwentów uczelni. One obsługują również duże międzynarodowe korporacje działając zgodnie z zasadą mieszkaj lokalnie, a pracuj globalnie – mówiła ekspertka. Zaznaczyła przy tym, że coraz większą rolę odgrywają przedsięwzięcia związane z edukacją i stanowią one jeden z kierunków przyszłości.

– Istnieją obecnie duże potrzeby uzupełnienia edukacji formalnej, co widzą już rodzice najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Biznes okołoszkolny wspierający tę edukację formalną będzie się rozwijał. Coraz więcej dzieci i rodziców przyzwyczajonych jest do nauki zdalnej. Staje się to wręcz przyjemnością, a nawet luksusem, ponieważ rodzicom odchodzą kwestie dojazdów – tłumaczyła Gracja Marczak. Przykładowymi takimi biznesami mogą być np. prywatna szkoła językowa, kształcąca tradycyjnie oraz online, placówka zajęć pozalekcyjnych, placówka udzielająca korepetycji, poradnie. Możliwości jest wiele.

Warsztaty „Sektor nowoczesnych usług biznesowych” odbyły się 24 stycznia br. w budynku AZ przy ul. Sienkiewicza 22A.