Studenci bezpieczeństwa narodowego AZ na zajęciach praktycznych

Studenci bezpieczeństwa narodowego AZ na zajęciach praktycznych

Studenci bezpieczeństwa narodowego AZ w ramach realizacji przedmiotów „Warsztaty i szkolenia” (studia I stopnia) i przedmiotu „Warsztaty i zajęcia terenowe” (studia II stopnia) odbyli w styczniu br. zajęcia praktyczne i wizyty studyjne m.in. na granicy polsko-białoruskiej oraz polsko-ukraińskiej.

12 stycznia br. studenci realizowali zajęcia edukacyjno-historyczne i odbyli podróż szlakiem wschodniego pogranicza RP. W ramach zajęć odwiedzili Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie oraz szczególnie znane z bogatej przeszłości historyczno-militarnej miejscowości Horodło, Gródek, Kryłów i Masłomęcz. Niejako „po trasie” była też najdalej na wschód naszego kraju wysunięta miejscowość Zosin, gdzie omówiono problematykę przedsięwzięć realizowanych w drogowym przejściu granicznym Zosin – Uściług.

19 stycznia br. studenci odbyli wizytę studyjną na polsko – białoruskiej granicy państwowej, gdzie wizytowali największe na wschodniej granicy naszego kraju przejścia graniczne podległe Placówce SG w Terespolu wraz z terminalem celnym w Koroszczynie.  

Z kolei w dniu 26 stycznia br. została zrealizowana kolejna wizyta studyjna, tym razem na polsko – ukraińskiej granicy państwowej. Studenci zostali zapoznani ze strukturami organizacyjnymi i bieżącymi praktycznymi aspektami realizacji zadań przez Straż Graniczną „na granicy zielonej” na przykładzie funkcjonowania Placówki SG w Lubyczy Królewskiej oraz zadań realizowanych przez państwowe służby w drogowym przejściu granicznym Hrebenne – Rawa Ruska, na przykładzie Placówki SG w Hrebennem. Jest to jedno z największych przejść granicznych na granicy z Ukrainą, w którym realizowana jest odprawa podróżnych w ruchu osobowym – samochody osobowe i autokary oraz odprawa ruchu towarowego, włącznie z samochodami ciężarowymi ponadgabarytowymi. Jest to przejście międzynarodowe, w którym notuje się rocznie kilka milionów podróżnych. 

– Gospodarzom tych spotkań – panu dyrektorowi Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie mgr. Bartłomiejowi Barteckiemu i pani mgr. Dorocie Grzymała, naszemu przewodnikowi w muzeum, panom komendantom placówek Straży Granicznej (w Hrebennem – płk SG Leszek Surmacz, w Lubyczy Królewskiej – ppłk SG Jacek Kozak, w Terespolu – ppłk SG Piotr Grytczuk), wyrażamy serdeczne podziękowania, z nadzieją na dalsze życzliwe podtrzymywanie merytorycznych relacji. Realizacja powyższych przedsięwzięć nie tylko znacznie uatrakcyjnia program nauczania, ale ma również w obecnych trudnych czasach także aspekt prewencyjny i walory patriotyczne, kształtując odpowiednie wzorce zachowania wśród studentów, także potencjalnych kandydatów do zaszczytnej służby w mundurze – powiedział dr Stanisław Dubaj, wykładowca na kierunku bezpieczeństwo narodowe Akademii Zamojskiej.