Przed nami seminarium „Aktualne i przyszłe wyzwania inżynierii produkcji”

Przed nami seminarium „Aktualne i przyszłe wyzwania inżynierii produkcji”

21 lutego br. w Akademii Zamojskiej odbędzie się studenckie seminarium naukowe pt. „Aktualne i przyszłe wyzwania inżynierii produkcji” organizowane przez Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn AZ.

Wydarzenie ma na celu upowszechnienie, wymianę wiedzy i umiejętności z zakresu współczesnych metod wykorzystywanych w inżynierii produkcji i przyszłych trendach ich doskonalenia. Seminarium adresowane jest głównie do studentów kierunku mechanika i budowa maszyn, uczniów szkół technicznych, kandydatów na studia techniczne i innych zainteresowanych.