Dyskutowali o bezpieczeństwie zdrowotnym w naszym regionie

Dyskutowali o bezpieczeństwie zdrowotnym w naszym regionie

O wyzwaniach przed jakimi stoi sfera bezpieczeństwa  w naszym regionie oraz kształceniu praktycznym przyszłych kadr medycznych rozmawiali wykładowcy akademiccy, samorządowcy oraz przedstawiciele ochrony zdrowia i służb mundurowych podczas seminarium „Bezpieczeństwo zdrowotne na Zamojszczyźnie – wyzwania, kształcenie, rozwój”, jakie zorganizowała Akademia Zamojska.

– Bezpieczeństwo państwa, każdego człowieka jest czymś bardzo ważnym. Żyjemy w czasach, w których trudno o zachowanie tego bezpieczeństwa, bowiem pojawiają się zagrożenia jak wojna, czy pandemia COVID-19, czy wynikające z niestabilności życia ekonomicznego. W związku z tym pojawiła się potrzeba dyskusji o ochronie bezpieczeństwa. Akademia Zamojska ma bardzo szeroką ofertę studiów, która służy sferze bezpieczeństwa, jak np. bezpieczeństwo narodowe, ale także w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego: pielęgniarstwo, położnictwo, a wkrótce  fizjoterapię i ratownictwo medyczne. Wszystkie te kierunki kształcą specjalistów, którzy będą dbali o nasze bezpieczeństwo naszego zdrowia i życia. Cieszymy się ze współpracy i zainteresowania tymi kwestiami ze strony samorządowców, dyrektorów szpitali, a także przedstawicieli Kuratorium, szkół, służb mundurowych – powiedział rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ.

W wydarzeniu udział wzięli włodarze i przedstawiciele samorządów z Zamościa oraz powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego i zamojskiego, a także dyrektorzy szpitali oraz placówek medycznych, dowódcy i przedstawiciele wojska, służb mundurowych.

Podczas seminarium wystąpienia zaprezentowali dr hab. Justyna Misiągiewicz „Istota bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście pandemii COVID – 19″, mgr Elżbieta Chmiel „Doświadczenia pandemii w kształceniu praktycznym przyszłych pracowników ochrony zdrowia”, dr n. med. Beata Biernacka „Kształcenie przyszłych i obecnych kadr medycznych – odpowiedź Akademii Zamojskiej na potrzeby regionu”. Moderatorem dyskusji była mgr Edyta Marzec z Zakładu Pielęgniarstwa AZ. Na zakończenie seminarium mgr Krzysztof Obolewicz oprowadził gości i uczestników wydarzenia po Centrum Symulacji Medycznych Akademii Zamojskiej. Dzięki temu mogli zobaczyć oraz sami przekonać się jak wygląda kształcenie przyszłych pielęgniarek i położnych w AZ. Uczestnicy wydarzenia byli pod wrażeniem sprzętu i wyposażenia Centrum oraz warunków, w jakich kształcą się studenci AZ.

– Akademia Zamojska proponuje kształcenie na kierunkach medycznych w profesjonalnie przygotowanym i wyposażonym Centrum Symulacji Medycznych. Zajęcia w Centrum odbywają się na wysokospecjalistycznych symulatorach odzwierciedlających wszystkie możliwe czynności, które występują u człowieka. Projekt kształcenia w Akademii Zamojskiej ma za zadanie rozwój symulacji o różnym stopniu realizmu tzn. z wykorzystaniem: wirtualnych pacjentów, symulacji niskiej wierności, symulacji wysokiej wierności, symulowanych pacjentów, symulacji hybrydowej czy symulacji również dla grup tj.: wojsko, straż czy policja – powiedziała dr n. med. Beata Biernacka, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Akademii Zamojskiej.

Centrum jest kompleksowo wyposażone w sale do nabywania umiejętności praktycznych wiernie odzwierciedlających pomieszczenia szpitalne tj.: salę intensywnej terapii, salę ALS i BLS, SOR, czy salę umiejętności technicznych oraz umiejętności pielęgniarskich i położniczych. Do dyspozycji studentów i wykładowców będzie również karetka, a budynek został dostosowany tak, aby studenci mogli w sposób zbliżony do warunków klinicznych przeprowadzać symulowane akcje ratunkowe w różnych warunkach, przy udziale fantomów i pacjentów symulowanych.

Seminarium „Bezpieczeństwo zdrowotne na Zamojszczyźnie – wyzwania, kształcenie, rozwój” odbyło się 23 lutego br. w gmachu Instytutu Humanistyczno-Medycznego AZ przy ul. Hrubieszowskiej 24.