O roli ABW w systemie bezpieczeństwa państwa

O roli ABW w systemie bezpieczeństwa państwa

O zdaniach ABW i miejscu tej służby w strukturze systemu bezpieczeństwa państwa polskiego rozmawiali ze studentami bezpieczeństwa narodowego Akademii Zamojskiej oficerowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W trakcie spotkania funkcjonariusze Agencji opowiedzieli studentom o służbach specjalnych, jakie funkcjonują w Polsce oraz roli, jaką odgrywają w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Przybliżyli również studentom AZ strukturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także opowiedzieli o zasadach rekrutacji i kwalifikacjach, jakie trzeba posiadać do tego rodzaju służby.

Dzięki temu spotkaniu studenci mogli poznać miejsce i rolę ABW w systemie bezpieczeństwa państwa oraz rolę i zadania tej służby. To spotkanie, które da więcej wyobrażenia o tym temacie niż wykład akademicki, zwłaszcza w kontekście zagadnień profilaktyki antyterrorystycznej. Mamy nadzieję, że część naszych studentów poważnie zastanowi się nad przyszłą służbą w Agencji – powiedział dr Łukasz Potocki, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Zamojskiej.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) to służba specjalna powołana do ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Jako służba specjalna podlega kontroli cywilnej, tj. jest nadzorowana przez Prezesa Rady Ministrów i kontrolowana m.in. przez Sejm.

Organizatorem spotkania z oficerami ABW był Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Zamojskiej. Wydarzenie odbyło się 1 marca br. w auli Instytutu Społeczno-Ekonomicznego AZ przy ul. Zamoyskiego.