Będą dyskutować o bezpieczeństwie energetycznym

Będą dyskutować o bezpieczeństwie energetycznym

14 marca 2023 r. w Akademii Zamojskiej (Aula, przy ul. Zamoyskiego 64) odbędzie się konferencja naukowo-ekspercka pt. Bezpieczeństwo energetyczne w obszarze Trójmorza. Jej celem jest wymiana poglądów i dyskusja wśród naukowców i ekspertów z Instytutu Europy Środkowej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Akademii Zamojskiej.

Problematyka bezpieczeństwa energetycznego stanowi szczególnie znaczący obszar badawczy w obliczu dynamiki przemian na międzynarodowym rynku energetycznym oraz konsekwencji wojny Rosji na Ukrainie. Inicjatywa Trójmorza stanowi tym samym szansę na wzmocnienie współpracy gospodarczej w regionie Europy Środkowej – od wymiany handlowej i inwestycji po wspólne inicjatywy w zakresie kluczowej infrastruktury energetycznej. Równocześnie przed tą współpracą stoi wiele wyzwań, które będą stanowiły przedmiot dyskusji podczas konferencji.

Podczas sympozjum wystąpią: dr Łukasz Lewkowicz (Instytut Europy Środkowej, UMCS): Inicjatywa Trójmorza: idea i funkcjonowanie (2016-2022), dr hab. Justyna Misiągiewicz (Akademia Zamojska): „Bezpieczeństwo energetyczne” jako kategoria badawcza studiów bezpieczeństwa, dr Michał Paszkowski (Instytut Europy Środkowej): Znaczenie infrastruktury w dostawach surowców energetycznych do państw Europy Środkowej, mgr Wojciech Stachyra (UMCS): Gazowe sieci wpływów na obszarze Europy Środkowej w perspektywie sieciowej, dr Damian Szacawa (Instytut Europy Środkowej, UMCS): Bezpieczeństwo energetyczne w basenie Morza Bałtyckiego: wybrane wątki, dr Justyna Marzec (UMCS): Polityka wodorowa w państwach Europy Środkowej, mgr Maciej Skuza (UMCS): Rozwój energetyki jądrowej w państwach Inicjatywy Trójmorza.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka. Patronat medialny sprawują Katolickie Radio Zamość, Kronika Tygodnia oraz Portal Akademicki „Skafander”.