O próbie narzucenia Polsce niemieckiego kodu kulturowego w XVIII-XX w.

O próbie narzucenia Polsce niemieckiego kodu kulturowego w XVIII-XX w.

9 marca br. w Akademii Zamojskiej odbył się pierwszy wykład z cyklu siedmiu spotkań naukowych w ramach projektu pn. Niemcy i ich ideowe oraz polityczne działania wobec Polski. Prelekcję pt. Jak oduczyć Polaków ich „barbarzyńskiej wolności”. Próba narzucenia Polsce niemieckiego kodu kulturowego XVIII-XX w. wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk.

Zapraszamy do obejrzenia relacji video z wykładu. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Prezydent Miasta Zamość, Archiwum Państwowe w Zamościu oraz Instytut Andersa.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka”. Projekt „Polityka niemiecka w XX i XXI wieku a tożsamość kulturowa i cywilizacyjna Polski”.