Jak połączyć Erasmusa i praktyki zawodowe?

Jak połączyć Erasmusa i praktyki zawodowe?

Grecja, Cypr, a może Hiszpania? O kierunkach wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe oraz możliwościach, jakie daje program Erasmus studenci Akademii Zamojskiej rozmawiali z Karoliną Elenis z firmy Algoos Study Work and Travel.

Pani Karolina opowiedziała o możliwości wyjazdu za granicę na praktyki zawodowe dla studentów różnych kierunków, ponieważ w ofercie swojej firmy posiada praktyki zarówno dla studentów turystyki i rekreacji, filologii angielskiej jak również finansów i rachunkowości. Przedstawiła firmę Algoos i niektóre z hoteli, z którymi współpracują jak np. Mariot, Hilton i inne. Następnie opowiedziała o procesie aplikacyjnym, możliwych kierunkach wyjazdu jak: Cypr, Grecja, Portugalia, Francja, Włochy i Hiszpania. Przedstawiła również korzyści, jakie zyskuje praktykant: darmowe zakwaterowanie, pensja, 1-2 dni wolnego w tygodniu, możliwość połączenia praktyk z Erasmusem na uczelni.

Spotkanie odbyło się 13 marca br. Organizatorem spotkania było Erasmus Office Akademii Zamojskiej.