Stypendia dla uczniów „Mechanika”

Stypendia dla uczniów „Mechanika”

Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim otrzymali stypendia od Grupy Oscar.

Uczniowie klas III i IV technikum w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, technik logistyk oraz klas II i III szkoły branżowej I stopnia w zawodzie: kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych odebrali z rąk Mateusza Żymiełko – dyrektora operacyjnego Grupy Oscar, Andrzeja Bulicza – dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Janusza Jońca – dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych i Pauliny Chmielewskiej – przedstawiciela Fundacji Społeczno-Gospodarczej Oscar, stypendia motywacyjne przyznane w Programie Stypendialnym „Oscar – Najlepsi zawsze z nami” prowadzonym przez Fundację Społeczno – Gospodarczą Oscar z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim.