Stanowisko zarządu K.S. Hetman Zamość w sprawie przebudowy stadionu miejskiego

Stanowisko zarządu K.S. Hetman Zamość w sprawie przebudowy stadionu miejskiego

K.S. Hetman Zamość opublikował stanowisko w sprawie projektu przebudowy stadionu przy ul. Królowej Jadwigi 8. Treść komunikatu publikujemy poniżej.

W nawiązaniu do polemiki medialnej, która pojawiła się w ostatnim czasie na łamach social mediów kibicowskich informujemy, że w interesie K.S. Hetman Zamość jest powstanie nowego stadionu, który będzie spełniał wszystkie wymogi związkowe oraz będzie wizytówką miasta Zamość. Obecny stadion jak wiemy w coraz większym stopniu staje się obiektem zagrażającym zdrowiu i życiu kibiców oraz piłkarzy. Z dobrze poinformowanych źródeł wiemy, że w niedługim czasie dostanie negatywną decyzję od stosownych organów co do jego dalszego użytkowania. Będzie to oznaczało, ze nasza drużyna będzie musiała poszukać alternatywnego miejsca do rozgrywania meczów jako gospodarz. Nie jest to korzystna i łatwa sytuacja. Dlatego też z wielką nadzieją przyjęliśmy fakt, iż dzięki wyrozumiałości grupy radnych udało się przeforsować zabezpieczenie finansowe inwestycji dotyczącej przebudowy stadionu. Odnosząc się do proponowanego jego nowego projektu uważamy, że nie do końca spełnia on oczekiwania nasze, szczególnie w kontekście planowanej ilości miejsc na widowni w pierwszym etapie jego budowy, a także to, że nie jest dostosowany do przyjmowania zorganizowanych grup kibiców gości. Brak podgrzewanej murawy oraz oświetlenia w znaczącym stopniu również ogranicza w przyszłości wymogi licencyjne do gry na wyższych szczeblach rozgrywkowych. Ubolewamy nad tym, że nie mogliśmy uczestniczyć w fazie jego projektowania i przekazać na bieżąco stosownych, ważnych sugestii. Dlatego też w sytuacji kiedy Miasto ma już teoretycznie zabezpieczone finansowanie tej inwestycji, sugerowalibyśmy możliwość szybkiego przeprojektowania obecnej wersji stadionu tak aby uwzględnił on nasze sugestie i oczekiwania. Mamy nadzieję, że jest to możliwe od strony formalno- proceduralnej. Jesteśmy gotowi pojawić się na każdym spotkaniu dotyczącym tego gorącego tematu, celem wypracowania najlepszej obecnie opcji budowy nowego stadionu z uwzględnieniem możliwości co do ewentualnych zmian.

Zarząd K.S. Hetman Zamość

Fot. OSiR w Zamościu