Przed nami seminarium z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Przed nami seminarium z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

26 kwietnia br. w Akademii Zamojskiej odbędzie się Seminarium Naukowe z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Z analizy ogólnodostępnych danych wynika, iż Polska, obok kilku innych państw m.in. Bułgarii, Rumunii i Łotwy, jest jednym z członków Unii Europejskiej, w którym notuje się najwięcej tragicznych zdarzeń w ruchu drogowym – w których giną ludzie i które generują olbrzymie straty materialne. W dniu 6 maja przypada Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ustanowione przez Komisję Europejską w 2013 r. święto ma na celu zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa na drodze. To część strategii zmierzającej do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w całej UE.

Seminarium naukowe wpisuje się w nurt prewencji i profilaktyki w kwestiach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedsięwzięcie naukowe ma także na celu większą integrację środowiska instytucji zamojskich związanych z przedmiotową działalnością, a także – co szczególnie istotne – aktywizację naukową studentów.

Partnerami są Komenda Miejska Policji w Zamościu, Inspekcja Transportu Drogowego Oddział w Zamościu oraz Roztoczańska Grupa Ratowników Drogowych.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Portal Akademicki Skafander.

Seminarium rozpocznie się o godzinie 10.00 w Auli AZ, ul. Zamoyskiego 64.