AZ współpracuje z Polskim Towarzystwem Cyfrowym

AZ współpracuje z Polskim Towarzystwem Cyfrowym

Akademia Zamojska poszerza grono swoich partnerów. Uczelnia zawarła porozumienie o współpracy z Polskim Towarzystwem Cyfrowym.

Porozumienie o współpracy podpisali rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ oraz prezes Polskiego Towarzystwa Cyfrowego Andrzej Danilkiewicz.

W ramach zawartego porozumienia AZ i PTC planują wspólnie realizować projekty informacyjne i edukacyjne, konferencje, seminaria oraz wydarzenia naukowe. Ponadto obie strony chcą również współdziałać w zakresie opracowania mechanizmu optymalizacji energetycznej oraz uruchomienia nowych badań i kierunków kształcenia, uwzględniających strategiczne wyzwania dla systemu społeczno-gospodarczego.

Akademia Zamojska i Polskie Towarzystwo Cyfrowe mają w planach przygotowywanie wspólnych publikacji służących popularyzacji wiedzy, a także organizowanie konkursów adresowanych do uczniów i nauczycieli.

Podpisanie porozumienia odbyło się w rektoracie AZ, 14 kwietnia br.

Fot. K. Chmiel