Licealistki z „Jagiełły” zwyciężyły w programie Samsung Solve For Tomorrow!

Licealistki z „Jagiełły” zwyciężyły w programie Samsung Solve For Tomorrow!

W czwartek 20 kwietnia br. w Warsaw Spire w Warszawie, podczas finałowej gali programu swoje prace konkursowe prezentowało dziesięć najlepszych w Polsce zespołów wyłonionych na wcześniejszych etapach rywalizacji. Decyzją jury, składającego się z wykładowców akademickich, przedstawicieli świata biznesu oraz instytucji badawczo-rozwojowych, zwycięzcą II edycji programu Samsung Solve for Tomorrow został zespół z I LO w Krasnymstawie w składzie Milena Lis, Aleksandra Skubisz, Ewelina Perestaj i Maja Wieleba pod merytoryczną opieką nauczycielki podstaw przedsiębiorczości Sylwii Wójcik-Wilkołazkiej!

Jest to ogromny sukces przedsiębiorczych krasnostawianek, gdyż poziom rywalizacji był bardzo wysoki, a komisja konkursowa oceniała młodzieżowe projekty m.in. ze względu na ich wartość merytoryczną, staranność wykonania, kreatywność, przekaz, umiejętność zaciekawienia odbiorcy czy pracę koncepcyjną. Równie ważnym elementem oceny był postęp, jaki zrobili członkowie zespołów od momentu zgłoszenia projektu aż do prezentacji finalnego rozwiązania.

Zaproponowane przez licealistki z I LO w Krasnymstawie zwycięskie przedsięwzięcie pn. „POKOLENIA DO POŁĄCZENIA” obejmuje wsparcie oraz integrację osób starszych m.in. poprzez usprawnienie komunikacji i włączenie cyfrowe, a jago głównym celem jest zapewnienie starszym osobom pomocy w docieraniu do informacji o wydarzeniach lokalnych skierowanych do seniorów oraz w ich poruszaniu się w cyberprzestrzeni i korzystaniu z nowych technologii, poprzez wsparcie młodzieżowych wolontariuszy. Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli pomóc starszemu pokoleniu rozwinąć kompetencje cyfrowe oraz ułatwić im integrację w środowisku lokalnym i tym samym zminimalizować problem samotności.

W drodze do zwycięstwa krasnostawski zespół musiał wykonać wielomiesięczną, wymagającą dużego wysiłku pracę. Poczynając od wybrania jednego z czterech obszarów wyzwań społecznych i zdefiniowania problemów lokalnej społeczności oraz opracowania odpowiedniego dla nich rozwiązania, poprzez dopracowanie przygotowanej wcześniej koncepcji w oparciu o metodologię myślenia projektowego, Design Thinking, aż na wykonaniu prototypu finalnego rozwiązania i prezentacji oraz filmu promującego kończąc. Na wszystkich etapach młodzieżowy zespół wspierany był przez swoją nauczycielkę podstaw przedsiębiorczości, a w półfinałach i rozgrywce finałowej mógł także liczyć na pomoc mentorów z firmy Samsung R&D. Natomiast tuż przed finałową galą wszyscy finaliści wzięli udział w Solve for Tomorrow Campus, czyli w dwudniowym zjeździe w Warszawie, podczas którego pod okiem ekspertów z Centrum Nauki Kopernik uczyli się, jak łączyć naukę z technologią, a także uczestniczyli w warsztatach przygotowujących do prezentacji projektów i wystąpień publicznych.

Krasnostawskie licealistki uzyskując tytuł laureata pierwszego miejsca otrzymały także bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym stypendium finansowe w wysokości 30 tys. zł do podziału na członków zespołu oraz smartfony Samsung Flip dla każdej z osób. Jest też nagroda dla szkoły w postaci multimedialnego interaktywnego monitora marki Samsung.

Program Samsung Solve for Tomorrow został objęty patronatem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Centrum GovTech, NASK, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Nauki Kopernik. Partnerem programu jest UNEP/GRID-Warszawa.

Źródło i fot. Facebook/I LO w Krasnymstawie