Weź udział w 9. Zamojskim Przeglądzie Fotografii

Weź udział w 9. Zamojskim Przeglądzie Fotografii

Lubisz robić zdjęcia i chciałbyś się nimi podzielić z innymi? Weź udział w 9. Zamojskim Przeglądzie Fotografii.

IX Zamojski Przegląd Fotografii adresowany jest do fotografów zajmujących się fotografią zawodowo i amatorsko, niezależnie od wieku, doświadczenia i zainteresowań. IX Przegląd odbywa się pod hasłem „Pokaż się” i nie jest ograniczony tematycznie.  Głównym jego celem jest integracja i promocja środowisk fotografików  oraz prezentacja osiągnięć twórczych w dziedzinie fotografii.
Przegląd realizowany jest w ramach zadania Zamojska Galeria Fotografii „Galeria Mała” przez Zamojską Grupę Fotograficzną Grupę Twórczą działającą w Stowarzyszeniu Kultura dla Zamościa i Zamojski Dom Kultury. Projekt dofinansowany jest przez Miasto Zamość.

W przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący bez względu na miejsce zamieszkania.  Zasady uczestnictwa w przeglądzie określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia przeglądu i obowiązuje do jego zakończenia.

Termin nadsyłania prac: do 31lipca 2023 r.

Wystawa, wręczenie medali i nagród: wrzesień 2023 r.