Dzięki czemu Hrubieszów może być atrakcyjnym miejscem życia dla młodych ludzi?

Dzięki czemu Hrubieszów może być atrakcyjnym miejscem życia dla młodych ludzi?

26 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie młodzieży z Kreatywnym Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w Hrubieszowie pt. „Dzięki czemu Hrubieszów może być atrakcyjnym miejscem życia  dla młodych ludzi?”

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie oraz przedstawiciele samorządów uczniowskich ze szkół średnich i podstawowych z terenu miasta mieli okazję wysłuchać wykładu Janusza Szewczuka – doradcy strategicznego i eksperta Związku Miast Polskich. Miasto Hrubieszów podczas spotkania reprezentował Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa Paweł Wojciechowski.

Wykład dotyczył m.in. perspektywy rozwoju małych miast, kluczowych procesów społecznoekonomicznych i roli młodych mieszkańców w rozwoju miasta. Wszystko to ekspert prezentował na mapie Polski, dla porównania różnych regionów. Młodzież zapoznała się również z zawodami, w których jest największy deficyt pracowników.

Na zakończenie spotkania dr Mariusz Rudzki zaprosił młodzież do aktywnego dialogu i współpracy. Podkreślił, że jest to dopiero pierwsze spotkanie z młodzieżą, a działalność KCEiWG opiera się właśnie na dialogu i współpracy, bo i też takie właśnie zadania stawia sobie Kreatywne Centrum.

Podczas spotkania padło dużo pytań w kierunku młodzieży. Przede wszystkim: co chcą robić w przyszłości, jaki zawód wybrać, czy po skończonej edukacji powrócą w rodzinne strony i tutaj zechcą założyć własną firmę czy też szukać zatrudnienia.

Jednym z końcowych wniosków po spotkaniu jest fakt, że młodzież jest zainteresowana tego typu spotkaniami i chętnie weźmie udział w kolejnym. Jakub Mazur – Pełnomocnik Burmistrza Miasta Hrubieszowa ds. Młodzieży –  również obecny na spotkaniu, widzi potrzebę przeprowadzenia w szkołach zajęć ze świadomości obywatelskiej, edukowania młodzieży w zakresie ich praw oraz tego co mogą zrobić dla siebie i lokalnej społeczności.