Konkurs „Wiedzy o regionie” rozstrzygnięty!

Konkurs „Wiedzy o regionie” rozstrzygnięty!

27 kwietnia br. w  Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu odbył się Międzyszkolny Konkursu „Wiedzy o regionie”. Zwyciężyli: Noemi Blicharz z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu oraz Dawid Cięciera z II LO im. M. Konopnickiej w Zamościu.

Celem konkursu było: propagowanie turystyki wśród młodzieży szkolnej, popularyzacja historii, tradycji i kultury regionu,a także rozwijanie zainteresowania turystyką i rekreacją, pogłębienie wiedzy i umiejętności geograficznych i turystyczno-krajoznawczych. Konkurs był organizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość – Andrzeja Wnuka. Patronat Medialny sprawowała „Kronika Tygodnia”, Portal Akademicki „Skafander”.

W etapie regionalnym udział wzięli przedstawiciele z następujących szkół: Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu, Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu, Szkoły Podstawowej w Cześnikach, II LO Zamość im. M. Konopnickiej, Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu, Technikum New Technology w Zamościu, Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość im. Powstania Zamojskiego, Szkoły Podstawowej im. Jana Króla  w Nieliszu, Szkoły Podstawowej w Sulmicach, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu. Ogółem w  konkursie uczestniczyło 161 uczniów. Jury oceniło poziom wiedzy uczestników jako wysoki i postanowiło przyznać następujące miejsca:

I miejsce ex aequo: Noemi Blicharz – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych Bernarda Morando w Zamościu, Dawid Cięciera – II LO Zamość M. Konopnickiej w Zamościu, III miejsce – Weronika Morokiszka  – Technikum New Technology w Zamościu.

Sponsorami nagród i upominków byli: Wydział Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Zamość, Organizacja Międzyszkolna NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty w Zamościu, Kronika Tygodnia, Portal Akademicki „Skafander”, Zarząd PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., Filia COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń Zamość, PSS Społem, Drukarnia ZAMDRUK Skokówka, Drut S.C. PW Renata i Janusz Gęśla, Gmina Adamów, Gmina Radecznica, Urząd Miasta i Gminy w Józefowie, Urząd Miejski w Zwierzyńcu, Urząd Gminy Stary Zamość.