Terytorialsi na ćwiczeniach ratowniczych Tomaszów-23

Terytorialsi na ćwiczeniach ratowniczych Tomaszów-23

Żołnierze 25 zamojskiego batalionu lekkiej piechoty uczestniczyli w Międzypowiatowych Ćwiczeniach Ratowniczych – Tomaszów 2023, organizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Lublinie.

Celem ćwiczeń Tomaszów-23 było sprawdzenie poziomu przygotowania sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego, wysokościowego, technicznego, poszukiwawczo-ratowniczego z elementami ratownictwa medycznego. Ćwiczenia odbyły się w Tomaszowie Lubelskim i na terenie Nadleśnictwa Tomaszów.

Epizod ćwiczeń z udziałem zamojskich terytorialsów dotyczył działań poszukiwawczo-ratowniczego oraz ratownictwa medycznego. Zgodnie ze scenariuszem, głównym zadaniem żołnierzy OT było przeprowadzenie w terenie leśnym akcji poszukiwawczo-ratowniczej grupy uchodźców, udzielenie im pomocy medycznej, a następnie przekazanie ich odpowiednim służbom, czyli Straży Granicznej. Podczas ćwiczeń żołnierze 2 LBOT doskonalili, m.in. współdziałanie z Policją, Strażą Leśną, Strażą Pożarną oraz Strażą Graniczną.

W ćwiczeniach Tomaszów-23 uczestniczyły wybrane siły i środki z KP PSP z Tomaszów Lubelski, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego ,,ZAMOŚĆ-1’’, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego ,,Lublin-2’’, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego ,,Lublin-3 Puławy’’, Specjalistyczna Grupy Poszukiwawczo Ratownicza ,,Chełm’’ oraz jednostki OSP KSRG powiatu tomaszowskiego w tym „Pluton ratowniczy OSP Tomaszów Lubelski”. Ponadto w ćwiczeniach brały udział służby wspierające: Państwowe Ratownictwo Medyczne, Policja, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, Straż Graniczna, zakład SVZ Tomaszów Sp. z o.o. oraz Nadleśnictwo Tomaszów.

Ćwiczenia, takie jak Tomaszów-23, mają za zadanie przygotować i doskonalić umiejętności żołnierzy 2 LBOT w pełnieniu ich misji, jaką jest niesienie pomocy społeczności lokalnej oraz umiejętności współpracy z innymi służbami ratowniczymi w ramach dużych związków taktycznych, na wypadek wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń kryzysowych, w tym klęsk żywiołowych i katastrof.

Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady OT uczestniczą w podobnych ćwiczeniach już od blisko pięciu lat i wielokrotnie, podczas realnych zdarzeń, mieli okazję potwierdzić, że są sprawdzonym i wiarygodnym partnerem dla innych służb ratowniczych.

kpt. Marta Gaborek, Oficer Prasowy, 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej