„Roztoczańska Wiosna” w obiektywie

„Roztoczańska Wiosna” w obiektywie

W dniach 12 – 14 maja na Roztoczu odbędzie się I OPF „ROZTOCZAŃSKA WIOSNA-2023” dla artystów i członków nadzwyczajnych Fotoklubu RP, także z tytułami EFIAP i AFIAP, nadanymi przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej (38 osób) z całej Polski w tym 4 z fotoklubu z Kijowa. 

Celem Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego jest: stworzenie cyklu fotografii przedstawiających Roztocze i jego parki krajobrazowe, ukazanie piękna roztoczańskich krajobrazów, flory i fauny, architektury, wymiana doświadczeń twórczych i warsztatowych, integracja środowiska artystycznego i miłośników Roztocza poprzez wspólne działania. Zwiększenie świadomości o bogactwie historycznym i kulturowym regionu wśród mieszkańców oraz turystów, popularyzacja mniej znanych miejsc Roztocza. Podniesienie i ugruntowanie potencjału tych miejsc jako atrakcji turystycznych, udokumentowanie, zachowanie i promowanie dziedzictwa regionu. Popularyzacja Roztocza jako miejsca o fascynującej historii i nieskażonych walorach naturalnych. Podczas pleneru powstanie kilka tysięcy zdjęć, które zostaną wykorzystane przez autorów w ich projektach artystycznych i będą prezentowane na konkursach i wystawach w kraju i zagranicą. Po zakończeniu pleneru (od października 2023) odbędzie się cykl wystaw poplenerowych, na których zostaną pokazane zdjęcia powstałe na plenerze. Wystawa będzie prezentowana w ośrodkach kultury na terenie województwa lubelskiego oraz w Galerii Fotoklubu RP w Warszawie i innych miastach. 

Organizatorami pleneru jest Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców w Warszawie i Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa.