Punkty zwrotne w biografiach – za nami konferencja w AZ

Punkty zwrotne w biografiach – za nami konferencja w AZ

Ponad 100 prelegentów z 30 ośrodków akademickich wzięło udział w VIII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki”. Tematem przewodnim dyskusji były „Punkty zwrotne w biografiach”.

Konferencja podzielona była na kilka części tematycznych: „Nauczyciele pedagodzy”, „Punkty zwrotne w poszukiwaniu tożsamości”, „Spotkanie z książką jako punkt zwrotny”, „Pisarze i poeci”, „Punkty zwrotne w biografiach artystów”, „Wojna jako punkt zwrotny”, „Nawróceni, błogosławieni, święci”, „Przełom religijny jako punkt zwrotny”, „Punkty zwrotne w biografiach osób duchownych”, „Migracje/deportacje jako punkty zwrotne”, „Biografie uwikłane w wielką i małą historię”, „Niepełnosprawność i choroba jako punkt zwrotny”, „Choroba i śmierć jako punkt zwrotny”, „Przemiany społeczne a punkty zwrotne w biografiach ich uczestników”, „Praca biograficzna”.

– Pomysł organizacji konferencji zrodził się kilkanaście lat temu. W Akademii Zamojskiej odbywa się już ósma edycja tego przedsięwzięcia. Dzięki niej mogą spotkać się badacze z różnych dziedzin: pedagodzy, literaturoznawcy, historycy oraz inne osoby, które chciałyby się pochylić nad biografiami różnych mniej lub bardziej szerzej znanych postaci. Często różne ciekawe osoby, można odkryć właśnie podczas takich dyskusji – powiedział dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. AZ z Zakładu Pedagogiki Akademii Zamojskiej, koordynator przedsięwzięcia.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonali rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ oraz prezydent Zamościa Andrzej Wnuk. W swoich przemówieniach podkreślali satysfakcję z faktu, że tak prestiżowa konferencja odbywa się w Zamościu i gromadzi zarówno doświadczonych badaczy, jak też osoby rozpoczynające swoją karierę naukową. Zwrócili też uwagę na fakt, że dzięki takim wydarzeniom o Akademia Zamojska bardzo mocno zaznacza swoją obecność na akademickiej mapie Polski.

Celem konferencji jest ukazanie, że to, co tak naprawdę dzieje się w życiu człowieka – każda sytuacja, historia, zdarzenie jak choroba czy zmiana miejsca zamieszkania, nawrócenie lub poznanie kogoś – to wszystko może stać się punktem zwrotnym w naszym życiu. Dla przykładu decyzja papieża Benedykta XVI o abdykacji z urzędu papieskiego wywołała wielkie poruszenie i zmiany w samym Kościele. To była decyzja jednego człowieka, która wywołała zmiany w tak wielowiekowej instytucji. Takie sytuacje w życiu różnych postaci i bohaterów wystąpień są przedmiotem badań i dyskusji naukowców uczestniczących w naszym wydarzeniu – tłumaczył dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. AZ.

Konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem środowiska naukowego. Udział w niej wzięło 107 prelegentów z 30 ośrodków akademickich, którzy obradowali w sali Consulatus zamojskiego ratusza, rektoracie Akademii Zamojskiej oraz auli Instytutu Humanistyczno-Medycznego AZ przy ul. Sienkiewicza 22 B. W konferencji uczestniczyli wykładowcy m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, KUL, UMCS, Uniwersytetu Łódzkiego, UKSW, Uniwersytetu Gdańskiego czy Uniwersytetu w Białymstoku.

Konferencja „Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki” została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Zamość. Wydarzenie odbyło się w dniach 11-12 maja br.