Odznaczenie dla dr. hab. Szymona Byczko

Odznaczenie dla dr. hab. Szymona Byczko

Wykładowca z Zakładu Prawa Akademii Zamojskiej, dr hab. Szymon Byczko, został uhonorowany odznaką pamiątkową Wojskowego Instytutu Medycznego przez szefa WIM generała broni, prof. Grzegorza Gierelaka.

Odznaczenie miało miejsce podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych. Nagrodę wręczył gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM-PIB. Laudację wygłosiła por. lek. Paulina Tatara. Następnie laureat nagrody wygłosił odczyt pt. ”Czy prawo można diagnozować?”.

Dr hab. Szymon Byczko to absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Doktorat z promocji Prof. W. J. Katnera, poświęcony był obowiązkom dodatkowym w umowie ubezpieczenia. Rozprawa habilitacyjna dotyczyła interesu ubezpieczeniowego. Specjalista prawa ubezpieczeń, prawa cywilnego, prawa spółek. W latach 2006 – 2015 reprezentant Naczelnej Rady Adwokackiej w szeregu spraw przed Trybunałem Konstytucyjnym. Obecnie jest wykładowcą na kierunku prawo w Akademii Zamojskiej.