Obchody Dnia Kadeta w „Mundurówce”

Obchody Dnia Kadeta w „Mundurówce”

Był uroczysty apel i nagrody dla najlepszych – w ten sposób w LO Centrum Szkół Mundurowych Zamość obchodzono Dzień Kadeta.

W wydarzeniu wziął udział ppłk Stanisław Styczyński, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zamościu, który nagrodził wyróżniających się kadetów zamojskiej „Mundurówki”.

Dzień Kadeta, obchodzony 21 maja, został ustanowiony w 1930 roku przez Marszałka Józefa Piłsudskiego na pamiątkę walczących ochotniczo w III Powstaniu Śląski kadetów. Mimo braków w szkoleniu budzili postrach w oddziałach wroga i szacunek wśród Ślązaków. Współcześnie od kilu lat przy wsparciu resortu obrony narodowej, następuje reaktywacja społeczności kadeckiej. Od 2017 roku działa program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. Wszyscy absolwenci programów mogą liczyć na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie wojskowe, a także mają możliwość zostać żołnierzami po skróconej służbie przygotowawczej.

Fot. WCR w Zamościu