Akademia Zamojska w projekcie Akademia_CYBER.MIL

Akademia Zamojska w projekcie Akademia_CYBER.MIL

Akademia Zamojska zakwalifikowała się do projektu Akademia_CYBER.MIL, prowadzonym przez Departament Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej. W związku z tym faktem władze Uczelni spotkały się z przedstawicielami Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON, by porozmawiać o projekcie, jak też o szerszej współpracy.

„Akademia_CYBER.MIL” jest innowacyjnym projektem skierowanym do cywilnych uczelni wyższych, działających w mniejszych ośrodkach miejskich, do 100 000 mieszkańców, prowadzących kształcenie na kierunkach technicznych, związanych w szczególności z informatyką i cyberbezpieczeństwem.

Rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ oraz mec. dr Ryszard Pankiewicz, prorektor AZ ds. kształcenia spotkali się z Dominikiem Rozdziałowskim, dyrektorem Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON i ppłk. dr. Pawłem Majdanem. Podczas spotkania, oprócz rozmów na temat projektu Akademia_CYBERMIL, ustalono, że Akademia wspólnie z Departamentem Cyberbezpieczeństwa MON zorganizują kilka wspólnych przedsięwzięć i wydarzeń promujących ideę bezpieczeństwa cyfrowego. Rozmawiano również o możliwości uruchomienia w przyszłości studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego w finansach i rachunkowości oraz ochronie zdrowia.