Promocja książki „Aktion Zamość (1942-1943)”

Promocja książki „Aktion Zamość (1942-1943)”

Tragicznym losom Dzieci Zamojszczyzny i wysiedleniom w naszym regionie w okresie II wojny światowej poświęcona jest publikacja „Aktion Zamość (1942-1943)”. Książkę przygotowało  Wydawnictwo Akademii Zamojskiej. Jej oficjalna prezentacja i promocja odbędzie się 20 czerwca br. w rektoracie AZ. Poprzedzi je wykład „Stosunki polsko-niemieckie jako starcie cywilizacji (bizantynizm vs. cywilizacja łacińska)”, który wygłosi znany historyk, znakomity pisarz i publicysta  prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk.

Akcja wysiedleńcza i pacyfikacyjna na Zamojszczyźnie z okresu II wojny światowej, nosząca kryptonim „Aktion Zamość”, odcisnęła głębokie piętno nie tylko w historii i świadomości społeczności lokalnej, ale również historii całego kraju. Akcja objęła łącznie 100–110 tys. wysiedlonych Polaków, w tym 30 tys. dzieci, w których miejsce władze III Rzeszy zamierzały osiedlić 60 tys. kolonistów niemieckich przesiedlonych z Besarabii, Ukrainy, Bośni, Serbii, Słowenii, ZSRR oraz terytorium okupowanej Polski. Akcję wysiedleńczą wstrzymał zbrojny sprzeciw polskiego ruchu oporu nazywany przez historyków Powstaniem Zamojskim. Te tragiczne wydarzenia były tematem prac badaczy uczestniczących w konferencji „Aktion Zamość (1942-1943)” jaka odbyła się 28 lutego br. w Zamościu z inicjatywy  środowiska naukowego Akademii Zamojskiej. Była to jednocześnie inauguracja projektu Polityka niemiecka w XX i XXI wieku a tożsamość kulturowa i cywilizacyjna Polski. Aktion Zamość (1942-1943)” 

Publikacja naukowa powstała pod redakcją dr. hab. Bogusława Kopki, prof. AZ, dr. hab. Ryszarda Skrzyniarza, prof. AZ i dr Ilony Hajscewicz-Zimek. Jej celem jest analiza historyczna działań zbrojnych oraz niemieckich zbrodni wojennych mających miejsce na Zamojszczyźnie w okresie II wojny światowej, jak również wpływ  tych wydarzeń  na rozwój postaw społecznych i tożsamość narodową Polaków. Książka przygotowana została przez Wydawnictwo Akademii Zamojskiej w formie drukowanej i elektronicznej w nakładzie 100 egzemplarzy, obejmującej swym zakresem wystąpienia wszystkich prelegentów. Uczestnicy spotkania będą zatem mieli możliwość zdobycia unikatowych  egzemplarzy tej publikacji .

Promocję wydawnictwa poprzedzi czwarty wykład z cyklu siedmiu spotkań naukowych w ramach projektu pn. „Niemcy i ich ideowe oraz polityczne działania wobec Polski”Prelekcję pt. „Stosunki polsko-niemieckie jako starcie cywilizacji (bizantynizm vs. cywilizacja łacińska)” wygłosi prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii PAN, jeden z największych znawców tematyki stosunków z naszym zachodnim sąsiadem.

Zarówno wykład, jak też promocja książki odbędą się 20 czerwca br. o godz. 17 w rektoracie Akademii Zamojskiej przy ul. Pereca 2.

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała nauka”  nr projektu DNK/SP/546790/2022 kwota dofinansowania 140 000 zł całkowita wartość projektu 153 737,62 zł.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Prezydent Miasta Zamość, Archiwum Państwowe w Zamościu oraz Instytut Andersa. Patronat medialny: TVP3 Lublin, Kronika Tygodnia, Katolickie Radio Zamość oraz Portal Akademicki „Skafander”.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka”. Projekt „Polityka niemiecka w XX i XXI wieku a tożsamość kulturowa i cywilizacyjna Polski”.