XV Spotkania Akademickie w Bukowinie za nami

XV Spotkania Akademickie w Bukowinie za nami

Tak jak przed wiekami wykładowcy historycznej Akademii Zamojskiej przybywali do wsi akademickiej Bukowina, tak obecnie władze, wykładowcy i pracownicy współczesnej AZ przybyli do Bukowiny w gminie Biszcza, by bawić się z mieszkańcami i korzystać z uroków tej malowniczej miejscowości.

W 1600 r., po powstaniu Akademii Zamojskiej, hetman i kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski ufundował Bukowinę jako wieś akademicką, która odtąd dostarczała dochodów Akademii, a także stała się miejscem wypoczynku jej profesorów. Burzliwa historia naszej Ojczyzny sprawiła, że po latach rozkwitu, Akademia została zamknięta przez zaborców austriackich w XVIII wieku. Idea powrotu do tradycji Spotkań Akademickich w Bukowinie pojawiła się w 2008 roku. Nawiązywały do niej najpierw Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, następnie Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, a obecnie tradycję tę kontynuuje współczesna Akademia Zamojska. W tegorocznych Spotkaniach Akademickich w Bukowinie udział wzięły władze i wykładowcy Akademii Zamojskiej, przedstawiciele władz samorządowych powiatu biłgorajskiego i gminy Biszcza oraz lokalna społeczność Bukowiny.

Tegoroczne wydarzenie rozpoczęło się w kościółku pw. Ofiarowania NMP w Bukowinie od wykładu rektora Akademii Zamojskiej dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego, prof. AZ zatytułowanym „Wakacje w tradycji akademickiej”. Następnie odprawiono Mszę św. o błogosławieństwo dla Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny oraz Akademii Zamojskiej. Dalsza część spotkania miała miejsce w gospodarstwie agroturystycznym “Kary Mustang”. Tam na scenie zaprezentowały się: Zespół Tańca Ludowego „Tanew” z Biłgoraja, zespół wokalny „Przystań”, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Bukowinie oraz zespoły śpiewacze „Rutyna” i „Krzewina”. Ciekawym punktem wydarzenia był pokaz mody „Co noszono w czasach Zamoyskich?”. Ponadto studentki pedagogiki AZ przygotowały gry i zabawy dla najmłodszych oraz kącik plastyczny.

XIV Spotkania Akademickie w Bukowinie odbyły się 11 czerwca 2023 r. Organizatorami wydarzenia były Stowarzyszenie na rzecz Bukowiny, Akademia Zamojska, Gmina Biszcza.