Współczesne wyzwania pedagogiki

Współczesne wyzwania pedagogiki

Edukacja domowa, świat wirtualny, dysfunkcje świata dorosłych, formy wsparcia rodziny przeżywającej trudności – to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas Polsko-Ukraińskiego Sympozjum Naukowego „Współczesne problemy i wyzwania pedagogiki i pracy specjalnej”, jakie odbyło się w Akademii Zamojskiej.

Podczas sympozjum poruszone są zagadnienia z zakresu prowadzonych przez nas studiów, czyli pedagogiki opiekuńczo0wychowawczej i pieczy zastępczej. Chcielibyśmy poznać jakie spojrzenie na współczesne problemy pedagogiki mają badacze oraz przede wszystkim młode osoby, studenci, którzy przygotowują się do przyszłej pracy zawodowej, czyli do pracy z drugim człowiekiem. Należy zwrócić uwagę, że wyzwania w pracy pedagogów dotyczą coraz szerszych kręgów, nie tylko edukacji i świata dorosłych, ale również świata wirtualnego czy kwestii związanych z życiem, które postrzegane jest współcześnie przez młodych ludzi jako płynne, szybkie i niejednoznaczne. Chcemy wspólnie zatrzymać się nad każdym z tych problemów i szukać ich możliwych rozwiązań – powiedziała dr inż. Agata Waszek, dyrektor Instytutu Humanistyczno-Medycznego AZ, kierownik Zakładu Pedagogiki AZ, koordynatorka przedsięwzięcia.

Uroczystego otwarcie sympozjum dokonał rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ. Następnie rozpoczęły się obrady i dyskusje z udziałem zarówno badaczy i wykładowców akademickich jak też studentów. Poruszono m.in. takie kwestie jak: depresja wśród dzieci i młodzieży, toksyczne relacje w rodzinie, zaburzenia przywiązania u dzieci, odrzucenie przez rówieśników, Internet w edukacji, manipulacja i fake news czy też wykluczenie poprzez hejt w mediach społecznościowych.

W trakcie sympozjum wystąpienia zaprezentowały studentki pedagogiki AZ, członkinie Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów: Małgorzata Oryszczak „Edukacja domowa jako alternatywna forma kształcenia”,  Natalia Drzewicka „Praca socjalna jako forma wsparcia rodziny przeżywającej trudności”, Maria Bauer „Dzieci ulicy świadectwem dysfunkcji świata dorosłych”, Karolina Tetych  „Świat wirtualny jako środowisko wychowawcze”.

Organizatorami wydarzenia były Instytut Humanistyczno-Medyczny Akademii Zamojskiej, Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej Niżyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. Gogola oraz Katedra Pedagogiki PANS w Chełmie. Sympozjum odbyło się 7 czerwca br. w rektoracie AZ.