Przysięga na koniec „Wakacji z WOT”

Przysięga na koniec „Wakacji z WOT”

W sobotę, 12 sierpnia br. na placu przed Pałacem Sanguszków w Lubartowie odbyła się przysięga wojskowa. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej powiększyła się o 97 żołnierzy.

Nowi Terytorialsi ukończyli szkolenie podstawowe w ramach drugiej, tegorocznej odsłony projektu „Wakacje z WOT”. Ponad połowę zaprzysiężonych stanowią uczniowie i studenci, którzy postanowili wykorzystać czas wolny od nauki, aby wziąć udział w szkoleniu podstawowym i dołączyć do grona żołnierzy 2 LBOT.

Dowódca 2 Lubelskiej Brygady OT płk Zbigniew Krzyszczuk  zwrócił się do żołnierzy – ochotników i pogratulował im dobrych wyników podczas szkolenia. Życzył im żołnierskiego szczęścia oraz wytrwałości w realizacji własnych planów. Następnie, dowódca brygady odczytał list ministra obrony narodowej skierowany do żołnierzy składających przysięgę.

W liście tym czytamy – Składając dziś przysięgę wojskową stajecie się żołnierzami Wojska Polskiego, których nadrzędnym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo Polski. Wstąpiliście w szeregi 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Będziecie wspierać mieszkańców Waszej najbliższej okolicy w myśl motta „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. To duża odpowiedzialność, ale nie mam wątpliwości, że nie zawiedziecie pokładanego w Was zaufania. – napisał w liście minister Mariusz Błaszczak.

Projekt „Wakacje z WOT” realizowany jest z powodzeniem od 2019 r. i przyciąga głównie osoby młode. WOT jako jedyny rodzaj sił zbrojnych oferują możliwość dogodnego pogodzenia nauki, pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych ze służbą na rzecz Ojczyzny i lokalnej społeczności. Żołnierze OT mogą pracować, uczyć się lub studiować i jednocześnie pełnić służbę wojskową, zdobywając w ten sposób nowe doświadczenia.

Mieszkańcy Lubelszczyzny, którzy chcą zdobyć wojskowe przeszkolenie, a nigdy nie byli w wojsku, mogą jeszcze w tym roku, spróbować swoich sił podczas szkoleń podstawowych.
2 Lubelska Brygada OT przygotowała jeszcze 2 takie szkolenia w terminach: 01-16.09 („Wakacje z WOT”), 17.11-02.12. Dla żołnierzy rezerwy zaplanowano szkolenia wyrównawcze, rozpoczynające się w terminach: 15.09 oraz 07.10.

kpt. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT