Wiało, łamało i zrywało

Wiało, łamało i zrywało

W nocy z 29 na 30 sierpnia br., w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych na terenie powiatu zamojskiego oraz miasta Zamość strażacy odnotowali jak dotychczas 115 zdarzeń związanych z likwidacją zagrożeń.

W zdecydowanej większości interwencje dotyczyły usuwania połamanych drzew i konarów, przynajmniej w kilkunastu przypadkach łamiące się drzewa i konary spowodowały straty w pobliskich budynkach lub zaparkowanych pojazdach. Odnotowano także kilka zerwanych dachów oraz kilka zerwanych linii napowietrznych. Zgłoszenia nadal spływają. Pomimo wzmocnienia obsad osobowych zmian służbowych działania związane z tworzeniem dokumentacji, likwidacją zagrożeń nadal trwają. Słowa podziękowania należą się również strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego powiatu, którzy likwidowali zagrożenia praktycznie w całym powiecie a także na terenie miasta Zamość.